Kursy doskonalące - Edycja 8

Od 24 listopada 2014 r do 10 stycznia 2015 r. na szkolenia w ramach Projektu APN zrekrutowano 342 nauczycieli z Mazowsza. Po analizie zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna stwierdza, że wszyscy spełniają wymagania formalne zawarte w Regulaminie Rekrutacji.


Pozostałe grupy nie zostały zamknięte z powodu małej liczby zgłoszeń. Wszystkie zgłoszone osoby z tych grup w pierwszej kolejności dołączą do 9 Edycji.

Szczegółowe informacje o organizacji szkoleń 9 Edycji prześlemy po 9 lutym 2015 r.

 

Listy grup szkoleniowych zamkniętych:

Płock - Edukacja matematyczna (PM02)

Siedlce - Edukacja matematyczna (SM03)

Warszawa - Edukacja wczesnoszkolna przedszkolna (WWP03)