Kursy doskonalące - Edycja 9

 


Od 10 stycznia 2015 r do 9 lutego 2015 r na szkolenia w ramach Projektu APN zrekrutowano 357 nauczycieli z Mazowsza. Po analizie zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna stwierdza, że wszyscy spełniają wymagania formalne zawarte w Regulaminie Rekrutacji.

 

Do końca 9 edycji (do 9 lutego 2015 r) 24 grupy przedmiotowe nie zostały zamknięte z powodu nie zebrania się w nich minimum 25 osób. Związku z tym wszystkie osoby w pierwszej kolejności dołączą do kolejnej edycji (10 Edycja). Szczegółowe informacje o organizacji szkoleń 10 Edycji prześlemy po 9 marca 2015 r.

 

Listy grup szkoleniowych zamkniętych:

 

Ciechanów - Edukacja humanistyczna (CH04)

Ostrołęka - Edukacja humanistyczna (OH03)

Płock - Edukacja humanistyczna  (PH02)

Radom - Edukacja humanistyczna (RH09)

Warszawa - Edukacja humanistyczna (WH05)

Warszawa - Edukacja matematyczna (WM06)

Warszawa - Edukacja wczesnoszkolna (WW11)