Kursy doskonalące - Edycja 10

Od 10 lutego 2015 r do 9 marca 2015 r. na szkolenia w ramach Projektu APN zrekrutowano 335 nauczycieli z Mazowsza. Po analizie zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna stwierdza, że wszyscy spełniają wymagania formalne zawarte w Regulaminie Rekrutacji.

Do końca 10 edycji (do 9 marca 2015 r) 23 grupy przedmiotowe nie zostały zamknięte, gdyż nie zebrało się w nich minimum 25 osób. Związku z tym wszystkie osoby w pierwszej kolejności dołączą do kolejnej edycji (11 edycja). Szczegółowe informacje o organizacji szkoleń 11 Edycji prześlemy po 9 kwietnia 2015 r.

 

Listy grup szkoleniowych zamkniętych:

Ciechanów - Edukacja wczesnoszkolna(CW03)

Ostrołęka - Edukacja wczesnoszkolna (OW04)

Płock - Wychowanie przedszkolne (PWP02)

Radom -  Edukacja humanistyczna (RH10)

Siedlce - Wychowanie przedszkolne (SWP02)

Warszawa - Edukacja wczesnoszkolna(WW12)

Warszawa - Wychowanie przedszkolne (WWP04)