Kursy doskonalące - Edycja 11

 

Od 10 marca 2015 r do 20 kwietnia 2015 r. na szkolenia w ramach Projektu APN zrekrutowano 303 nauczycieli z Mazowsza. Po analizie zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna stwierdza, że wszyscy spełniają wymagania formalne zawarte w Regulaminie Rekrutacji.

W ramach 11 edycji uruchamiamy 4 grupy.

Pozostałe grupy przedmiotowe przechodzą do 12 Edycji i będą uruchamiane sukcesywnie. Szczegółowe informacje o organizacji szkoleń będziemy przesyłać po 4 maja 2015 r.

 

Listy grup szkoleniowych zamkniętych:

Radom - Wychowanie przedszkolne (RWP02)

Warszawa - Edukacja przyrodnicza (WP04)

Warszawa - Edukacja wczesnoszkolna (WW12)

Warszawa - -Wychowanie przedszkolne (WWP05)