KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU SURDOPEDAGOGIKI


28 marca 2015 r. w Warszawie zakończył się kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki.

W kursie wzięło udział 50 kursantów, którzy realizowali harmonogram w trzech grupach.


Zakres treści kursu obejmował następującą problematykę:

1. Pedagogika specjalna - 25 godz.
2. Surdopedagogika - 40 godz.
3. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy - 20 godz.
4. Surdologopedia - 30 godz.
5. Rewalidacja indywidualna - 25 godz.
6. Psychologia głuchych - 30 godz.
7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu  (w tym manualne sposoby usprawniania języka) - 100 godz.

Razem: zajęcia audytoryjne, warsztatowe i ćwiczenia laboratoryjne - 270 godz.Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali świadectwa potwierdzające nabycie kwalifikacji do pracy z dziećmi głuchymi i niedosłyszącymi oraz certyfikaty Akademii Profesjonalnego Nauczyciela.

Dziękujemy za współpracę wszystkim wykładowcom oraz dyrektorom i opiekunom w placówkach, które umożliwiły kursantom realizację ćwiczeń laboratoryjnych w formie obserwacji zajęć.

Naszym kursantom gratulujemy!

Życzymy, aby wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu znalazły zastosowanie w codziennej praktyce zawodowej.

Kierownik kursu, opiekun gr I i II: Beata Czyżewska

Opiekun gr III: Izabela Wrzesińska

 

Prezentacja - zakończenie