Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

11 kwietnia 2015 w Warszawie zakończył się kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. 

W kursie wzięło udział 52 kursantów, którzy realizowali harmonogram w dwóch grupach.

Zakres treści kursu obejmował następującą problematykę:

 

Lp.

Blok tematyczny/przedmiot

Liczba godzin

1.

Blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych

160

1.1

Pedagogika specjalna

30

1.2

Elementy psychologii klinicznej małego dziecka

30

1.2

Wczesny autyzm dziecięcy

100

2.

Dydaktyka przedmiotowa

120

2.1.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych

30

2.2

Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych

90

3.

Przedmioty uzupełniające

50

3.1

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna

10

3.2

Metody komunikacji alternatywnej

20

3.3

Stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka

20

3.4

Kompetencje instytucjonalne pracy nauczyciela terapeuty, prawo oświatowe

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poza realizacją treści uczestnicy odbyli praktyki pedagogiczne  w wymiarze 150 godzin,  które były realizowane w 10 placówkach. Placówki zaangażowane w realizacje praktyk pedagogicznych to:

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 97 Warszawa ul. Tarchomińska 4, w W-wie
2. Szkoła Podstawowa Niepubliczna ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 4 w W-wie
3. Zespół Szkół nr 99, ul. Różana22/24  w W-wie
4. Zespół Szkół nr 2, ul. Lipska 2, Radom
5. Centrum Usprawniania, ul. Konstytucji 3 Maja w Mińsku Mazowieckim
6. Zespół  Szkół, ul. Kilińskiego 21 w Grodzisku Mazowieckim
7. Zespół Szkół Przedszkolnych w Kozłach
8. Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Berlinga 16 w Ostrołęce
9. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Stoku Lackim
10. Zespół Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej”  w Nowym Zglechowie

W Sumie uczestnicy zrealizowali  500 godzin dydaktycznych  (350 godzin zajęć wykładowych i warsztatowych oraz 150 godzin praktyk).

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali świadectwa potwierdzające nabycie kwalifikacji do pracy z dziećmi z autyzmem

Dziękujemy za współpracę wykładowcom oraz dyrektorom i opiekunom w placówkach, które umożliwiły realizację praktyk.

Prezentacja - zakończenie

Naszym kursantom gratulujemy!

Życzymy, aby wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu znalazły zastosowanie w codziennej praktyce zawodowej.

Kierownik kursu, opiekun gr I i II: Beata Rola