V WYKŁAD OTWARTY

28 czerwca 2014r. podczas I zjazdu zajęć dla nauczycieli edukacji przyrodniczej, realizowanego
w ramach Projektu APN - BADAJ, ODKRYWAJ I MYŚL KRYTYCZNIE - EKSPERYMENTY PRZYRODNICZE WARUNKIEM ZROZUMIENIA PRAW PRZYRODY, odbył się wykład otwarty pt. Edukacja przyrodnicza wobec zmian w systemie społecznym.
Wykład wygłosiła dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, adiunkt, nauczyciel akademicki Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Profesor nadzw. dr hab. Instytutu Nauk Społecznych i Humanistycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.O edukacji przyrodniczej wobec zmian w systemie społecznym -
więcej

Informacja o wykładowcy

dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska – adiunkt, nauczyciel akademicki  w Instytucie Biologii  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielcach. Profesor nadzw. dr hab. w Instytucie Nauk Społecznych i Humanistycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Zajmuje się współczesnymi problemami nauk społecznych, pedagogicznych, biologicznych i środowiskowych, zrównoważonego rozwoju, lokalnymi działaniami środowiskowo – edukacyjnymi  wśród szerokiego spektrum wiekowego dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka wielu prac z zakresu dydaktyki biologii i ochrony środowiska, opublikowanych w czasopismach przedmiotowo – metodycznych: Biologia w Szkole, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, artykułów w opracowaniach zwartych, oraz w języku angielskim m.in. opublikowanym w Charles University Prague, w Zeszytach Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Współautorka wielu publikacji książkowych, m.in. Sylwetki Polskich Dydaktyków  i  Nauczycieli Biologii. Obecnie od przełomu kwietnia/maja 2013 r. - przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
IV WYKŁAD OTWARTY

28 czerwca oraz 1 lipca  2014 r. w ramach Projektu APN,  odbyły się dwa wykłady otwarte dla grup humanistycznych na temat:  Retoryka szkolnych stron www. Szkolne strony www – sposoby ewaluacji, nowe możliwości.

Spotkania poprowadziła dr Agnieszka Szurek – pracownik Zakładu Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Program wystąpienia:

1. Dlaczego retoryka? Jak retoryka może pomóc w ewaluacji szkolnych stron www?
2. Etos, patos i logos – definicje pojęć i ich zastosowanie do analizy szkolnych stron www.
3. Różne modele relacji między nadawcą a odbiorcą.
4. Czym ma być szkolna strona www: wizytówką, tablicą ogłoszeń, miejscem spotkań, czy wszystkim po trochu?

więcej


Informacja o wykładowcy

Dr Agnieszka Szurek - pracuje w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z retoryki, nowych mediów, translatoryki i literatury popularnej. Przez 10 lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego i angielskiego w liceach i gimnazjach, a także jako autor, tłumacz i redaktor materiałów edukacyjnych. Jest nauczycielem mianowanym i rzeczoznawcą MEN w zakresie podręczników do kształcenia ogólnego (język polski). Autorka repetytoriów dla gimnazjalistów z języka angielskiego, a także artykułów naukowych poświęconych literaturze popularnej, przekładom i nowym mediom.

III WYKŁAD OTWARTY


Informacja na temat III wykładu otwartego wkrótce.


II WYKŁAD OTWARTY

21 marca 2014r. dla kadry kierowniczej odbył się wykład otwarty pt. Znaczenie przestrzeni edukacyjnej w tworzeniu koncepcji szkoły nowej generacji.

Wykład wygłosił Witold Kołodziejczyk - redaktor naczelny miesięcznika Edukacja i Dialog, twórca Collegium Futurum - projektu szkoły przyszłości.

O
znaczeniu przestrzeni edukacyjnej w tworzeniu koncepcji szkoły nowej generacji 

więcej


Informacja o wykładowcy

Witold Kołodziejczyk - twórca Collegium Futurum - projektu szkoły przyszłości.

Redaktor naczelny miesięcznika Edukacja i Dialog. Członek redakcji  Portalu o Nowoczesnej Edukacji Edunews.pl i rady merytorycznej Edustyle. Apple Education Mentor. Członek Rady Ekspertów przy Ośrodku Analitycznym ThinkTahnk. Trener kadry kierowniczej oświaty. Współpracownik w zespole doradcy Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka.

Autor licznych publikacji promujących innowacje w zarządzaniu oświatą, w tym m.in. autor książki Gra
o szkołę. W poszukiwaniu zasad zarządzania w nowych czasach.
Współautor raportu Jak będzie zmieniać się  edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. 
 
I WYKŁAD OTWARTY

14 stycznia 2014 r. odbył się pierwszy otwarty wykład w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela pt. Mity e-nauczania. Wykład wygłosił dr Leszek Rudak, starszy wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

O mitach e-nauczania więcej.

 

  Jeden z komentarzy nauczycieli obecnych na wykładzie:

 14 stycznia odbył się wykład otwarty dr Leszka Rudaka pod tytułem „Mity e-nauczania”. Był przeprowadzony biegle i ciekawie. Od razu można było rozpoznać profesjonalistę, który przestrzega wszelkich zasad dobrej prezentacji, nie nudzi (wręcz zabawia) słuchacza. Mity zostały obalone. 
Teraz już nikt z osób, które wysłuchały wykładu nie będzie powtarzał bez zastanowienia, że tą metodą można się uczyć zawsze i wszędzie, a więc jest najlepsza. Tak jak w każdej metodzie musi być wola nauki.

  

więcej

Informacja o wykładowcy

dr Leszek Rudak - starszy wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania zawodowe: algebra uniwersalna, dydaktyka matematyki i informatyki, technologia informacyjna w matematyce, metodologia e-nauczania przedmiotów akademickich.
Był zastępcą do spraw dydaktyki i badań dyrektora Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. Koordynował etap badawczy projektu: Przeprowadzenie badań, opracowanie metodologii, programów i materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość, realizowanego przez COME UW na zlecenie MEN, był ekspertem w europejskim projekcie edukacyjnym Calibrate i doradcą w projekcie przygotowującym nauczycieli do Nowej Matury. Jest rzeczoznawcą MEN do spraw podręczników do informatyki.

Autor wielu publikacji naukowych z matematyki i metodologii e-nauczania, redaktor dwóch monografii dotyczących e-nauczania i wykorzystania technologii komputerowej w edukacji.