Mity e-nauczania

Na wstępie dr Rudak nawiązał do historii i znaczenia słowa mit oraz zaprezentował definicję e-learningu:

E-learning is the effective learning process created by combining digitally delivered content with (learning) support and services

Później wymienił cztery, najważniejsze jego zdaniem, mity dotyczące e-nauczania oraz zaprezentował przyczyny ich nieprawdziwości:

Mit I - uczenie się w dowolnej chwili -> nieprawda, bo zwykle wybieramy uczenie się na konkretny termin (oddajemy prace w ostatniej chwili).

Mit II - uczenie się w dowolnym miejscu -> nieprawda bo potrzebny jest dostęp do internetu, urządzenie, za pomocą którego się uczę, wygodne miejsce do nauki -> czyli uczymy się tam gdzie możemy (potrzebne jest konkretne miejsce fizyczne i odpowiedni stan psychiczny).

Mit III - treści = w internecie jest wszystko, to internet wystarczy jako źródło wiedzy -> nieprawda bo te treści są inne, inaczej trzeba ich uczyć

Mit IV - brak nadzoru - nie można obserwować jak pracuje uczeń -> nieprawda, bo są logi systemowe, można zażądać przesyłania prac napisanych odręcznie, dokumentowania pracy np. za pomocą zdjęć, filmów.

W podsumowaniu podkreślił znaczenie pytań: po co e-nauczanie, co jest ważnego w e-nauczaniu? Zdaniem dr Rudaka najważniejsze jest to, kto kontroluje uczenie się: w tradycyjnym modelu jest to nauczyciel , zaś w e-nauczeniu - uczeń. Na koniec usłyszeliśmy podchwytliwe pytanie: Skoro wszystko można znaleźć w internecie, a uczeń uczy się sam - to po co nauczyciel?

Po wykładzie nastąpiła krótka dyskusja i odpowiedzi na pytania i komentarze z sali. Następnie p. Ewa Kędracka omówiła sieć współpracy i samokształcenia tworzoną w OEIiZK w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela i zaprosiła obecnych na sali nauczycieli do przyłączenia się do niej.