Kursy doskonalące - Edycja 1

WYNIKI REKRUTACJI NA BEZPŁATNE KURSY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI

Do 15 grudnia 2013 r. na szkolenia w ramach Projektu APN zgłosiło się 310 nauczycieli z Mazowsza.
Po analizie zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że wszyscy zgłoszeni spełniają wymagania formalne zgodnie z Regulaminem rekrutacji.


Do udziału w Projekcie, na tym etapie, zakwalifikowano wszystkich zgłoszonych -310 osób.

Informujemy, że zgodnie z organizacją szkoleń w projekcie APN grupa szkoleniowa liczy od 25 do 30 osób. Na tym etapie rekrutacji powstało 5 grup: