Kursy doskonalące - Edycja 3

Od 11 lutego do 10 marca na szkolenia w ramach Projektu APN zrekrutowano 176 nauczycieli z Mazowsza. Po analizie zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że wszyscy zgłoszeni spełniają wymagania formalne zawarte w Regulaminie rekrutacji na Kursy Doskonalące dla nauczycieli.


Zgodnie z harmonogramem Edycji 3. rusza 10 grup szkoleniowych:

Płock, Grupa edukacji wczesnoszkolnej
Płock, Grupa humanistyczna
Płock, Grupa matematyczna
Radom, Grupa edukacji wczesnoszkolnej
Siedlce, Grupa edukacji wczesnoszkolnej
Siedlce, Grupa humanistyczna
Siedlce, Grupa matematyczna
Siedlce, Grupa przyrodnicza
Warszawa, Grupa edukacji wczesnoszkolnej
Warszawa, Grupa humanistyczna