Kursy doskonalące - Edycja 4

Od 11 marca do 10 kwietnia 2014 r. na szkolenia w ramach Projektu APN zrekrutowano 193 nauczycieli z Mazowsza. Po analizie zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że wszyscy zgłoszeni spełniają wymagania formalne zawarte w Regulaminie rekrutacji

Zgodnie z harmonogramem Edycji 4. rusza 7 grup szkoleniowych:

Warszawa - grupa matematyczna 3
Ciechanów - grupa przyrodnicza 1
Radom - grupa matematyczna 3
Ciechanów - grupa edukacji wczesnoszkolnej 1
Ciechanów - grupa humanistyczna 1
Radom - grupa humanistyczna 3
Warszawa - grupa przyrodnicza 2


Wszystkim nauczycielom, w których rejonach nie zebrały się pełne grupy (min. 25 osób) proponujemy zajęcia jeszcze w tym roku szkolnym. Zorganizowane zostaną grupy łączone: matematyczna, humanistyczna, przyrodnicza, dwie edukacji wczesnoszkolnej. Miejscem realizacji będzie Wydział w Warszawie. Szczegółowe informacje przekażemy osobom z poniższych list pocztą elektroniczną do 15 kwietnia 2014 r.


Grupa łączona matematyczna,
Grupa łączona humanistyczna,
Grupa łączona przyrodnicza,
Grupa łączona edukacji wczesnoszkolnej I i II