Sieci wymiany doświadczeń

KONFERENCJA W SIECI APN

WSPÓLNIE TWORZYMY MAZOWIECKĄ EDUKACJĘ PRZYSZŁOŚCI

Konferencję są przeznaczone dla beneficjentów Projektu.
Jesteśmy przekonani, że udział w konferencji będzie doskonałą okazją nie tylko do pracy w grupie warsztatowej, ale również do spotkania koleżanek i kolegów z Mazowsza i wymiany doświadczeń.


Tematyka:
Nowoczesne modele pracy szkoły oparte na dydaktyce cyfrowej
Kreatywność drogą do innowacji
Przykłady innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

Terminy:
dla beneficjentów z poszczególnych rejonów Mazowsza
26-28 września 2015 r. – grupy z Ciechanowa, Ostrołęki, Radomia, Kursy Kwalifikacyjne
01-03 października 2015 r. – grupy z Płocka oraz grupy Dyrektorów szkół i przedszkoli
09-11 października 2015 r. – grupy z Siedlec, Warszawy

Miejsce:
Hotel 500 w Zegrzu (http://www.hotel500.com.pl/zegrze).
Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie w trakcie Konferencji oraz transport z Centrum Warszawy do Ośrodka szkoleniowego.

Ramowy harmonogram

Informacja o zaproszonych prowadzących„Profesjonalne Społeczności Uczących się tworzą sieci
w celu wykonywania tego, co sugeruje ich nazwa - uczenia się z praktyki.”

Rudi Schollaert.Akademia Profesjonalnego Nauczyciela w ramach proponowanych form doskonalenia, umożliwia wszystkim uczestnikom szkoleń udział w sieciach problemowych
i przedmiotowych.
Działania w ramach sieci APN oparte są na partnerstwie, zaufaniu i wzajemności. Preferujemy praktyczną wiedzę, która ma służyć głównie wzmacnianiu procesu uczenia się.

Celem sieci APN jest wymiana doświadczeń, współudział w promowaniu ciekawych rozwiązań edukacyjnych  oraz poszerzanie kompetencji, nie tylko przedmiotowych.
Tym samym nasze działania wpisują się we współczesne tendencje doskonalenia zawodowego nauczycieli i idei kompleksowego wspomagania szkół.

W ramach APN już utworzono i funkcjonuje 7 sieci wymiany doświadczeń.


W ramach Sieci APN uczestnicy naszych szkoleń korzystają z:

wzajemnych kontaktów w formie on-line, podczas spotkań seminaryjnych oraz konsultacji indywidualnych i grupowych.

Forum wymiany doświadczeń umożliwia wymianę poglądów, udział w dyskusjach i dzielenie się ciekawymi, często innowacyjnymi rozwiązaniami dydaktycznymi.

Dobre Praktyki zapewniają dostęp do materiałów szkoleniowych,  informacji nt. dobrej literatury, inspirujących działań edukacyjnych czy ciekawych portali edukacyjnych polecanych przez zespół naszych n-li konsultantów, doradców metodycznych i  trenerów;

Wykłady otwarte są okazją do udziału lub dostępu do zarejestrowanych w ramach APN wykładów poruszających ważne zagadnienia współczesnej edukacji


Zapraszamy do udziału w szkoleniach APN i dołączenia do SIECI nauczycieli APN