Komentarz - znaczeniu przestrzeni edukacyjnej w tworzeniu koncepcji szkoły nowej generacji

Znaczenie przestrzeni edukacyjnej w tworzeniu koncepcji szkoły nowej generacji.

 
Wykład p. Witold Kołodziejczyk rozpoczął od intrygującego pytania: Po co i dlaczego? 
W zamyśle autora pytanie odnosiło się do wskazania różnych czynników, które w swojej istocie mają lub też powinny mieć wpływ na zmiany w tworzeniu współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Zwrócił uwagę na dwa elementy tworzące szeroko rozumianą przestrzeń szkolną. Są nimi:

  • przestrzeń społeczna

  • przestrzeń wirtualna.

Nieustanie zmieniający się świat, nowe pokolenie, które ukształtowała technologia, nieograniczony dostęp do informacji i mobilnych technologii – to tylko niektóre z przyczyn zmieniających obraz szkoły jako jedynego źródła przekazywania informacji. W tym autor dopatruje się uzasadnienia w poszukiwaniu nowego modelu edukacji i podejmowania działań zmierzających do zmiany.

W dalszej części wykładu p. Witold Kołodziejczyk zaprezentował nowoczesne podejście do uczenia się i nauczania, które powinno uwzględniać:

  • poznawanie wiedzy w trybie indywidualnego programu nauczania,
  • uzupełnienie wiedzy poprzez wymianę doświadczeń,
  • samozarządzanie i kształcenie skutecznych nawyków działania,
  • wykorzystanie mobilnych technologii cyfrowych, zasobów sieci.

Nowoczesna szkoła powinna kształcić umiejętność efektywnej nauki, wspomagać proces poszukiwania nowych obszarów rozwoju, wspomagać rozwój intelektualny jednostki oraz stawiać na kreatywność
i innowacyjność.


Na koniec swojego wystąpienia autor zaproponował Od czego zacząć? proces zmian, a mianowicie:

  • stworzyć wizję szkoły

  • znaleźć funkcje dla nowych technologii

  • zbudować nowe modele dydaktyki 

Po wykładzie był czas na krótką dyskusję i komentarze.