Retoryka szkolnych stron www

Szkolne strony www – sposoby ewaluacji, nowe możliwości

 

Podczas wykładów dr Agnieszka Szurek  przedstawiła propozycję nowego spojrzenia na szkolne strony internetowe. Jak ocenić, czy strona jest dobra (nie od strony technicznej, a ale jeśli chodzi o sposób prezentowania i uporządkowania treści)? Jakie przyjąć kryteria ewaluacji materiałów? Czy można –
i czy należy – zwiększyć zaangażowanie różnych użytkowników strony (uczniów, rodziców, nauczycieli)?

Jako punkt wyjścia do rozważań przyjęła Arystotelesowskie pojęcia  etosu, patosu i logosu oraz nowe koncepcje retoryki (retoryka wizualna, retoryka wernakularna). Pokazała kilka analiz wybranych szkolnych stron internetowych.

 

Po wykładach był czas na krótką dyskusję i komentarze w ramach  Forum wymiany doświadczeń.