Kursy doskonalące - Edycja 6

Od 11 lipca 2014 r do 26 października 2014 r na szkolenia w ramach Projektu APN zrekrutowano 300 nauczycieli z Mazowsza. Po analizie zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna stwierdza, że wszyscy spełniają wymagania formalne zawarte w Regulaminie Rekrutacji.

Listy grup szkoleniowych:

Płock - Edukacja wczesnoszkolna (PW02)

Płock - Edukacja wczesnoszkolna przedszkolna (PWP1)

Radom - Edukacja humanistyczna (RH08)

Radom - Edukacja matematyczna (RM05)

Radom - Edukacja wczesnoszkolna (RW07)

Warszawa - Edukacja humanistyczna (WH04)

Warszawa - Edukacja przyrodnicza (WP03)

Warszawa - Edukacja matematyczna (WM05)

Warszawa - Edukacja wczesnoszkolna (WW08)

Warszawa - Edukacja wczesnoszkolna (WW09)