Od Ciebie wiele zależy - nauczyciel wychowania przedszkolnego w zmieniającej się rzeczywistości


Większość umiejętności dziecka rozwija się w pierwszych latach jego życia, ponieważ dzieciństwo to okres największej aktywności mózgu. Dlatego w przedszkolach i pierwszych klasach szkoły podstawowej powinni pracować najlepsi specjaliści, którzy umożliwią dzieciom wykorzystanie ich indywidualnego potencjału. (M.Żylińska)

Profesjonalny Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego wspomaga rozwój dziecka, jest twórczy, otwarty na nowości, potrafi dostrzec zarówno niedoskonałości rozwojowe dziecka jak również jego osiągnięcia.

Celem szkolenia jest prezentacja innowacyjnych i oryginalnych podejść do różnorodnych działań
w wychowaniu przedszkolnym.  Na warsztatach nauczyciel będzie miał możliwość doskonalenia swoich kompetencji w obszarach: zdolności twórczych, umiejętności matematycznych i polonistycznych, kompetencji społecznych i Technologii Informacyjnej.


Bo jakie będą początki, takie będzie wszystko

(J.A.Komeński).

Doskonalenie nauczycieli wychowania przedszkolnego obejmuje:

 

Szkolenie w zakresie kompetencji społecznych
-
16 godz.

- zajęcia stacjonarne weekendowe w Wydziałach MSCDN
- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy nocleg i wyżywienie

program do pobrania

 
LUB
 

Szkolenie w zakresie kompetencji wykorzystania TIK
-
16 godz
.

- zajęcia stacjonarne weekendowe w OEIiZK w Warszawie
- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy nocleg i wyżywienie

program do pobrania

  

Szkolenie przygotowujące do korzystania z platformy Moodle - on-line - (4 godz.)

- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy dostęp do Platformy APN Moodle

program do pobrania

  

Szkolenie przedmiotowe - 40 godz.

- Zajęcia stacjonarne - (16 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji,
w ustalone dni tygodnia; w godz. 9.00 - 16.00 w Wydziałach MSCDN - zapewniamy wyżywienie

- Zajęcia on-line - (8 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji

- Zajęcia stacjonarne - (16 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji,
w ustalone 3 dni weekendowe, w ośrodku na Mazowszu - zapewniamy nocleg i wyżywienie


program do pobrania