Zgłoszenie na kurs doskonalący w ramach projektu
AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA

Na wstępie prosimy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji na krótkie formy doskonalenia

Informacje o beneficjencie projektu
Imię/imiona
Nazwisko
Data urodzenia (proszę wpisać w formacie DD-MM-RRRR)
Miejsce urodzenia
Płeć:
Nauczany przedmiot:
Staż pracy w zawodzie nauczyciela:
Nr telefonu kontaktowego
Email
Miejsce zatrudnienia beneficjenta projektu
Typ szkoły:
Nazwa szkoły
Ulica i nr
Kod pocztowy
Miejscowość
Wielkość miejscowości, w której znajduje się szkoła:
Nazwa powiatu, w rejonie którego znajduje się szkoła:
Numer telefonu stacjonarnego szkoły
Numer faksu szkoły
Adres poczty elektronicznej(e-mail) szkoły
Wybrany zakres szkolenia
Preferowane miejsce szkolenia
Rozwój zawodowy beneficjenta
Kompetencje społeczne
Poziom 1. - wchodzę w rolę zawodową (uczę się, próbuję stosować)
Poziom 2. - sprawnie posługuję się wiedzą i wyćwiczonymi umiejętnoœściami
Poziom 3. - opracowuję nowe, lepsze sposoby pracy
Poziom 0. - nie posiadam tej kompetencji/umiejętnośœci
Kompetencje wykorzystania TIK
Poziom 1. - wchodzę w rolę zawodową (uczę się, próbuję stosować)
Poziom 2. - sprawnie posługuję się wiedzą i wyćwiczonymi umiejętnośœciami
Poziom 3. - opracowuję nowe, lepsze sposoby pracy
Poziom 0. - nie posiadam tej kompetencji/umiejętnoœści
Umiejętność pracy z wykorzystaniem nowatorskich metod kształcenia
Poziom 1. - wchodzę w rolę zawodową (uczę się, próbuję stosować)
Poziom 2. - sprawnie posługuję się wiedzą i wyćwiczonymi umiejętnoœściami
Poziom 3. - opracowuję nowe, lepsze sposoby pracy
Poziom 0. - nie posiadam tej kompetencji/umiejętnośœci
Umiejętność oceniania kształtującego
Poziom 1. - wchodzę w rolę zawodową(uczę się, próbuję stosować)
Poziom 2. - sprawnie posługuję się wiedzą i wyćwiczonymi umiejętnośœciami
Poziom 3. - opracowuję nowe, lepsze sposoby pracy
Poziom 0. - nie posiadam tej kompetencji/umiejętnoœści
Umiejętność samooceny własnej pracy
Poziom 1. - wchodzę w rolę zawodową (uczę się, próbuję stosować)
Poziom 2. - sprawnie posługuję się wiedzą i wyćwiczonymi umiejętnośœciami
Poziom 3. - opracowuję nowe, lepsze sposoby pracy
Poziom 0. - nie posiadam tej kompetencji/umiejętnośœci
Umiejętność pracy na platformie edukacyjnej MOODLE
Poziom 1. - wchodzę w rolę zawodową (uczę się, próbuję stosować)
Poziom 2. - sprawnie posługuję się wiedzą i wyćwiczonymi umiejętnoœściami
Poziom 3. - opracowuję nowe, lepsze sposoby pracy
Poziom 0. - nie posiadam tej kompetencji/umiejętnośœci
Inna oczekiwana kompetencja/umiejętnoœść do wyćwiczenia w ramach APN
Planowane sposoby wykorzystania zdobytych umiejętności
i otrzymanych materiałów szkoleniowych
wybierz co najmniej jedną lub więcej możliwości z listy
Wykorzystam w pracy z uczniami
Wykorzystam w czasie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
Zaproponuję do wykorzystania w zespole przedmiotowym
Przygotuję szkolenie rady pedagogicznej
Opracuję własny program edukacyjny
Wykorzystam do przygotowania innowacji pedagogicznej
Jeszcze trudno powiedzieć
Raczej nie zamierzam wykorzystać
Cechy współczesnego profesjonalnego nauczyciela
podaj co najmniej jedną
Akceptacja regulaminu
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin rekrutacji na krótkie formy doskonalenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wewnętrznych przez MSCDN, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883 ze zmianami).

* Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych wysyłanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli