KURS KWALIFIKACYJNY Z TYFLOPEDAGOGIKIKURS KWALIFIKACYJNY Z TYFLOPEDAGOGIKI

11 kwietnia 2015 r. w zakończył się kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki.

W kursie wzięło udział 47 nauczycieli, którzy realizowali harmonogram w trzech grupach.

Podczas kursu realizowane były następujące przedmioty:
1. Pedagogika specjalna – 35 godz.
2. Tyflopedagogika   - 30 godz.
3. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących – 45 godz.
4. Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku – 10 godz.
5. Orientacja w przestrzeni  - 25 godz.
6. Rehabilitacja widzenia – 25 godz.
7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabowidzących – 45 godz.
8. Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym – 20 godz.
9. Brajlowskie metody porozumiewania się – 20 godz.
10.Warsztaty z komunikacji interpersonalnej – 15 godz.

Razem wykładów i ćwiczeń  było w sumie 270 godzin.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali świadectwa potwierdzające nabycie specjalistycznych kwalifikacji
do pracy z dziećmi z defektami wzroku. oraz certyfikaty Akademii Profesjonalnego Nauczyciela.

Dziękujemy za współpracę wszystkim wykładowcom, dyrektorom i opiekunom w placówkach, które umożliwiły uczestnikom obserwację zajęć.

Naszym kursantom gratulujemy !
Życzymy, aby wiedza i umiejętności nabyte podczas kursu pomogły w codziennej pracy z dziećmi.

Kierownik kursu, opiekun gr. I : Marzena Dżuman
opiekun gr II : Izabela Wrzesińska
opiekun grupy III : Mirosława  Kowalska

Prezentacja - zakończenie