Kursy doskonalące - Edycja 2

Od 11 stycznia do 10 lutego 2014 r. na szkolenia w ramach Projektu APN zrekrutowano 290 nauczycieli z Mazowsza. Po analizie zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że wszyscy zgłoszeni spełniają wymagania formalne zawarte w Regulaminie rekrutacji na Kursy Doskonalące dla nauczycieli.

Zgodnie z harmonogramem Edycji 2. rusza 14 grup szkoleniowych: