KONFERENCJE PODSUMOWUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE APN

Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów i innych pracowników oświaty

na Mazowszu na październikowe konferencje.