Edukacja humanistyczna wobec wyzwań XXI wieku


Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z innowacyjnymi metodami i formami pracy na lekcji, które pozwolą na doskonalenie umiejętności złożonych uczniów, zwrócą uwagę na ich rozwój, wspomogą indywidualizację pracy. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pedagogów, którzy muszą się zmierzyć z licznymi zmianami zachodzącymi w edukacji: zmieniony system egzaminów zewnętrznych, nowa podstawa programowa, nowy system oceniania. Wszystko po to, aby cieszyć się sukcesami odnoszonymi przez uczniów. 

Doskonalenie nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji humanistycznych obejmuje:

 

Szkolenie w zakresie kompetencji społecznych
-
16 godz.

- zajęcia stacjonarne weekendowe w Wydziałach MSCDN
- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy nocleg i wyżywienie

program do pobrania

 
LUB
 

Szkolenie w zakresie kompetencji wykorzystania TIK
-
16 godz
.

- zajęcia stacjonarne weekendowe w OEIiZK w Warszawie
- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy nocleg i wyżywienie

program do pobrania

  

Szkolenie przygotowujące do korzystania z platformy Moodle - on-line - (4 godz.)

- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy dostęp do Platformy APN Moodle

program do pobrania

  

Szkolenie przedmiotowe - 40 godz.

- Zajęcia stacjonarne - (16 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji,
w ustalone dni tygodnia; w godz. 9.00 - 16.00 w Wydziałach MSCDN - zapewniamy wyżywienie

- Zajęcia on-line - (8 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji

- Zajęcia stacjonarne - (16 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji,
w ustalone 3 dni weekendowe, w ośrodku na Mazowszu - zapewniamy nocleg i wyżywienie


program do pobrania