Badaj, odkrywaj i myśl krytycznie  – eksperymenty  przyrodnicze warunkiem zrozumienia praw przyrody


Edukacja przyrodnicza  jest istotnym  elementem w kształceniu kompetencji każdego człowieka. Nauczanie treści przedmiotów przyrodniczych, w kontekście stale rosnącej wiedzy przedmiotowej oraz oczekiwań uczniów stanowi nie lada wyzwanie dla współczesnego nauczyciela biologii, chemii, fizyki i przyrody. Współczesny uczeń tzw. mileniak, to uczeń o zróżnicowanych predyspozycjach, zainteresowaniach, umiejętnościach, świadomy swoich potrzeb, roszczeniowy i nastawiony na sukces. To także uczeń, który bardzo sprawnie wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne,  który zna nowoczesne źródła wiedzy przyrodniczej, jednak zagubiony w nadmiarze informacji, mający kłopoty z jej selekcjonowaniem,  trudno odróżniający fakty od opinii. Dlatego też jednym ze sposobów radzenia sobie tymi wyzwaniami jest skupienie uwagi ucznia na  przeprowadzanych w szkole  eksperymentach i obserwacjach  przyrodniczych, które ułatwią mu poznawanie i rozumienie praw przyrody, a równocześnie stanowią atrakcyjny sposób uczenia się. Obecnie mówienie o eksperymentach w szkole  bez eksperymentów jest czasem straconym.

 Celem szkolenia jest więc wprowadzenie w problematykę związaną z doświadczeniami przyrodniczymi, ukierunkowaną  na zdobywanie przez ucznia kluczowych umiejętności szkolnych w zakresie planowania i przeprowadzania eksperymentów oraz  obserwacji przyrody.  Nauczyciele będą mieli okazję poznać nowoczesne metody organizowania sytuacji dydaktycznych, które  pozwolą uczniowi pozyskiwać, selekcjonować,  integrować wiedzę nauk przyrodniczych i stosować ją w praktyce, a także umożliwią  rozwijanie kreatywnego i krytycznego  myślenie w zakresie pozyskiwanej wiedzy.

 
„Nauczyciel, który usiłuje nauczać, jednocześnie nie rozbudzając 
w uczniu
pragnienia wiedzy oraz rozwiązywania problemów kuje
 zimne żelazo” 
Horace Mann
Doskonalenie nauczycieli edukacji przyrodniczej obejmuje:

 

Szkolenie w zakresie kompetencji społecznych
-
16 godz.

- zajęcia stacjonarne weekendowe w Wydziałach MSCDN
- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy nocleg i wyżywienie

program do pobrania

 
LUB
 

Szkolenie w zakresie kompetencji wykorzystania TIK
-
16 godz
.

- zajęcia stacjonarne weekendowe w OEIiZK w Warszawie
- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy nocleg i wyżywienie

program do pobrania

  

Szkolenie przygotowujące do korzystania z platformy Moodle - on-line - (4 godz.)

- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy dostęp do Platformy APN Moodle

program do pobrania

  

Szkolenie przedmiotowe - 40 godz.

- Zajęcia stacjonarne - (16 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji,
w ustalone dni tygodnia; w godz. 9.00 - 16.00 w Wydziałach MSCDN - zapewniamy wyżywienie

- Zajęcia on-line - (8 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji

- Zajęcia stacjonarne - (16 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji,
w ustalone 3 dni weekendowe, w ośrodku na Mazowszu - zapewniamy nocleg i wyżywienie


program do pobrania