Od Ciebie wiele zależy - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającej się rzeczywistości


Okres edukacji wczesnoszkolnej to czas w życiu dziecka, kiedy staje przed nowymi obowiązkami i wyzwaniami związanymi ze szkołą. Nasze działania powinny być zatem zdeterminowane szczególną troską i respektowaniem potrzeb dziecka, by przez różnorodną aktywność mogło przekraczać własne możliwości. Zależy to od kompetencji osobistych nauczyciela, stosowanych metod i potencjału dziecka.

Celem szkolenia jest wprowadzenie w problematykę związaną z planowaniem działań edukacyjno-wychowawczych, ukierunkowanych na zdobywanie przez dziecko kluczowych umiejętności szkolnych, które są niezbędne w dalszych etapach edukacyjnych. Właściwe organizowanie przez nauczycieli sytuacji edukacyjnych pomoże dziecku odnieść sukces

Bo jakie będą początki, takie będzie wszystko
(J.A.Komeński).

Doskonalenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej obejmuje:

 

Szkolenie w zakresie kompetencji społecznych
-
16 godz.

- zajęcia stacjonarne weekendowe w Wydziałach MSCDN
- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy nocleg i wyżywienie

program do pobrania

 
LUB
 

Szkolenie w zakresie kompetencji wykorzystania TIK
-
16 godz
.

- zajęcia stacjonarne weekendowe w OEIiZK w Warszawie
- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy nocleg i wyżywienie

program do pobrania

  

Szkolenie przygotowujące do korzystania z platformy Moodle - on-line - (4 godz.)

- zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji
- zapewniamy dostęp do Platformy APN Moodle

program do pobrania

  

Szkolenie przedmiotowe - 40 godz.

- Zajęcia stacjonarne - (16 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji,
w ustalone dni tygodnia; w godz. 9.00 - 16.00 w Wydziałach MSCDN - zapewniamy wyżywienie

- Zajęcia on-line - (8 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji

- Zajęcia stacjonarne - (16 godz.) - zgodnie z harmonogramem kolejnej edycji,
w ustalone 3 dni weekendowe, w ośrodku na Mazowszu - zapewniamy nocleg i wyżywienie


program do pobrania